Kontakt

Telefonnummer: 08-428 86 50

Michael Bodell
Rektor

Cicci Agestrand
Lärare i naturkunskap och slöjd

Andreas Almén
Lärare i hemkunskap

Petter Bengtsson
Lärare i svenska, historia och SO

Ylva Crabo
Speciallärare

Jenny Langels
Resurspedagog

Monica Lindemo
Speciallärare

Mattias Martinsson
Lärare i samhällskunskap, filosofi och historia

Love Nilsson
Lärare i engelska och religion

Kenneth Puelo
Lärare i bild

 

Elevhälsan

Monica Ek, kurator

Siv Junestam, SYV

Peppi van Vugt, skolsköterska