Skola

Sofiaängens skola är en friskola med undervisning för elever mellan 13 och 20 år.

Skolan ligger inom behandlingsenheten och har plats för totalt 30 elever. I mån av plats tas även elever utan behandlingsbehov emot. Den elev som går i behandling har rätt att fullfölja sina studier även om behandlingen avslutas.

Sofiaänges skola vänder sig till ungdomar som på grund av med psykiatriska eller psykologiska inlärningshinder är i behov av särskilt stöd. Här kan man börja från och med årskurs 7.

gymnasienivå erbjuder vi Samhällsvetenskapsprogrammet och Introduktionsprogrammet.

Hos oss får eleven:

  • En lugn och hemlik miljö
  • Individuellt anpassad pedagogik
  • Anpassad studiegång och individuellt schema
  • Lärare med lång erfarenhet av målgruppen
  • Anpassade hjälpmedel
  • Successiv träning att vistas och arbeta i grupp
  • Hög vuxentäthet
  • Stödsamtal med psykoterapeut
  • Gängse studie- och yrkesvägledning och elevhälsovård

I Sofiaängens matsal serveras alltid hemlagad mat. Elever och personal äter tillsammans.

Undervisningen bedrivs av behöriga och legitimerade lärare med specialkompetens. I skolan finns också en resurspedagog. Skolpersonalen får kontinuerlig handledning och har ett fortlöpande samarbete med behandlingspersonalen.

I skolan finns en studie- och yrkesvägledare (SYV), kurator, skolsköterska och skolläkare.