Socionomdagarna 15-16 november 2016
Sofiaängen medverkar på Socionomdagarna 15-16 november på Stockholmsmässan i Älvsjö. Välkommen att besöka vår monter, A41:60.

Sofiaängen 20-årsjubilerar!
2015 är det tjugo år sedan Sofiaängen startade. Startåret 1995 hade vi åtta behandlingsplatser och lokal i Barnängen i Sofia församling. Året därpå flyttade vi till Bergsunds Strand och de lokaler som vi fortfarande har. Idag har vi fjorton behandlingsplatser och sexton skolelever på grund- och gymmnasienivå.

Verksamhetsåret 2013
Verksamhetsberättelsen för 2013 finns som pdf här.


SEMINARIER, MÄSSOR OCH ANNAT SOM ÄGT RUM

Frukostseminarium 16 april: Om anknytning och mentalisering
Vi välkomnar till ännu ett frukostseminarium med Tor Wennerberg, leg. psykolog och författare till de aktuella böckerna Själv och tillsammans och Vi är våra relationer. Han presenterar anknytningsteorins utveckling – från Bowlbys pionjärstuider om barns reaktioner på separationer och förluster till Mary Mains banbrytande undersökningar av olika anknytningsmönster hos vuxna.

Frukostseminarium 20 februari: Själv och tillsammans
Tor Wennerberg, leg. psykolog och aktuell med boken Själv och tillsammans, om anknytningsteorins utveckling. Den moderna forskningen har kunnat visa att våra tidiga anknytningserfarenheter får långtgående konsekvenser för hur vi reglerar känslor och förhåller oss i relationer.

Frukostseminarium: Självmordsproblematik – hur vet man att den finns och hur kan man bemöta den?
Föreläsning av Daniel Frydman, Sofiaängens konsultläkare. Daniel Frydman är specialist i allmänpsykiatri, leg. psykoteraput, psykoanalystiker och projektledare för Noll självmord i Stockholm län.

Frukostseminarium 18 april: Neuropsykiatriska tillstånd
Onsdag 18 april föreläser Daniel Frydman, Sofiaängens konsultläkare, om neuropsykiatriska tillstånd och varför dessa påverkas vardagen så mycket.

Psykoterapimässan 10-11 maj 2012
Välkommen att besöka Sofiaängens monter på Psykoterapimässan i Älvsjö den 10-11 maj!

Uppsatser att beställa från Sofiaängen
En psykoterapeutisk institution – en fråga om hållande och individuation av Håkan Karlsson och Flickor som skär sig av Monica Ek är uppsatser som du kan beställa från Sofiaängen. Uppsatserna kostar 50 kr styck.

MBT-kurs
Under 2011 har all personal på Sofiaängen gått MBT-kurs. Utbildare har  varit Huddinge MBT-team. MBT (mentaliseringsbaserad terapi, från engelskans Mentalization Based Treatment) är en evidensbaserad psykoterapeutisk metod. Läs mer: www.mbtsverige.se

Sofiaängen medarrangör vid Unga vuxna-dagarna
Unga Vuxna-dagarna är en mötesplats för alla som arbetar med psykoterapi, behandling och forskning med fokus på psykoterapeutisk arbete med unga vuxna, dvs. åldergruppen 15-25 år. När Unga vuxna-dagarna genomförs i Stockholm den 20-21 januari 2012 står Sofiaängen som medarrangör. Läs mer: www.ungavuxnadagarna.se

Nytt utvärderingssystem hösten 2011
En förutsättning för kvalitetssäkring och verksamhetsutveckling är väl fungerande utvärderingssystem. Sofiaängen kommer under hösten 2011 att sjösätta ett nytt utvärderingssystem, utformat av David Clinton, docent och forskare på Karolinska Institutet.