Kvalitetssäkring

Sofiaängens behandlingsenhet startade 1995 och är en HVB-enhet med tillstånd av Länsstyrelsen. Sofiaängens verksamhetschef är legitimerad psykoterapeut. Behandlingspersonalen har olika yrkesutbildningar och lång erfarenhet av arbete inom barn- och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri och behandlingsarbete inom HVB-hem och socialtjänst. Samtliga har grundläggande psykoterapiutbildning steg 1 och flera är legitimerade psykoterapeuter.

Sofiaängens konsultläkare är specialist i allmänpsykiatri och psykoanalytiker. Sofiaängen anlitar kvalificerade handledare med lång erfarenhet av målgruppen.

I behandlingsarbetet strävar vi mot att upprätthålla hög kvalitet på följande sätt:

  • Tillsammans med ungdomen, familjen och den aktuella uppdragsgivaren upprättas en individuell behandlingsplan.
  • Varje ungdom träffar regelbundet enhetens konsultläkare för bedömning och uppföljning.
  • En gång i veckan samlas hela teamet med handledare och konsultläkare för konferens, där varje ungdoms behandling utvärderas och planeras.
  • Under helger finns telefonjourberedskap dygnet runt. Efter överenskommelse kan detta erbjudas även vardagar.
  • Vi har kontinuerlig handledning av det psykoterapeutiska arbetet som bedrivs inom enheten samt internutbildning.
  • Vid kontinuerlig kontakt med den myndighet som står bakom placeringen utvärderas och planeras behandlingsinsatserna.

Uppföljning och utvärdering

Enligt ett nytt system för uppföljning och utvärdering, utarbetat av David Clinton, docent på KI, får ungdom, föräldrar och uppdragsgivare göra en utvärdering i samband med utskrivning. Utvärderingarna lämnas in anonymt och resultatet av dem följs upp vid en årlig planeringsdag.

Sofiaängen har sammanställt utvärderingar gjorda under perioden 090909 – 111030. Antalet ungdomar som svarade på utvärderingsenkäten under perioden var 7 (av 15) antalet föräldrar 13 och antalet uppdragsgivare 11. Här kan du läsa en sammanfattning av resultatet.

Kvalitetssäkringssystem

Enheten följer Socialstyrelsens kvalitetssäkringssystem enligt SOSFS 2011:09. Vi har också utarbetat ett kvalitetssäkringssystem enligt ISO 9001:2008, ISO 14001:2 004 och OHSAS 18001:2 007.

Den 26 januari 2015 utfärdade kreditupplysningsbolaget Soliditet ett ratingintyg AAA, vilket står för högsta kreditvärdighet, till Sofiaängen.