Behandling av ungdomar med neuropsykiatriska diagnoser

  • Daglig struktur med ett noga utarbetat schema som garanterar kontinuitet
  • Individuella samtal med psykopedagogisk inriktning på konkret och tydlig nivå
  • Extra stöd av kontaktpersonen, som följer ungdomen under dagtid
  • Möjlighet för förälder att vara närvarande och delaktig
  • Familjearbete med extra stöd och hjälp inriktad mot föräldrarnas förståelse av sitt barns problematik (pedagogiska råd och undervisning kring barnets diagnos och dess speciella behov under tonåren)
  • Psykiatrisk bedömning. Ungdom och föräldrar erbjuds kontinuerligt läkarsamtal.
  • Träning av ADL-funktioner individuellt och i grupp (åkträning, orientering i närmiljön, hygien och kläder, besök på ungdomsmottagning etc)
  • Stor hänsyn tas till önskemål om kost
  • Möjlighet att dra sig undan till en egen lugn plats